Boda-bodas är motorcyklar som kör folk mot betalning. Följande har vi sett lastat på motorcyklar:

1 man och 1 get

2 män och 2 getter

2 män och en framruta till en bil

2 män och en cykel

1 man och 8 fullstora madrasser

1 man och en säng samt lite packning i sängen

1 man och en fullstor likkista

3 vuxna och 3 barn